Current

  • Simone Bocca University of Trento, Knowdive
  • Matteo Busso University of Trento, Knowdive
  • Andrea Bontempelli University of Trento, Knowdive
  • Mayukh Bagchi University of Trento, Knowdive
  • Yamini Chandrashekar University of Trento, Knowdive
  • Xiaolei Diao University of Trento, Knowdive
  • Alessandra Morellini University of Trento, Knowdive